Home   Bg En
 
 
Начало

Новини

Инвестиционно предложение

О Б Я ВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.)

„ЗСК ДЕВНЯ“АД, ЕИК:103148230
Адрес: гр.Варна, Община Варна, Област Варна, ЗПЗ, ул.“Уста Кольо Фичето“ №62

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Ползване на отпадък „увлечена летяща пепел“, като добавка към цимента при производство на бетонови и цименто-пясъчни разтвори на собствения си бетонов възел“
Площадката се намира в гр. Девня, обл. Варна, общ. Девня, Промишлена зона-юг, поземлен имот с идентификационен № 20482.505.528 по плана на гр. Девня, площ 39 814 кв.м
Площадката функционира като бетонов възел и няма да се изграждат нови съоръжения.

За контакти: Красимир Григоров – управител; Адрес: гр.Варна, Община Варна, Област Варна, ЗПЗ, ул.“Уста Кольо Фичето“ №62; тел. 0885 800 171, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Варна, ул. „Ян Палах“ №4, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

20.03.2017г.

 
Полезни връзки
http://pojarna.com/
http://www.nspbzn.mvr.bg/default.htm

 
Недвижими имоти за продажба
 
Договор за безвъзмездна финансова помощ

През месец септември 2009 г. „ЗСК Девня” АД – гр. Девня,
успешно изпълни  Проект по Договор за безвъзмездна
финансова помощ.

Договор за безвъзмездна финансова помощ

1. Въвеждане и сертифициране на Система за Управление на
    Качеството в Дружеството (СУК) по ISO 9001:2008
2. Закупуване на съвременно лабораторно оборудване
3. Специализиран софтуер nZoom за управление на
    документооборота по ISO 9001:2008

 

 

 
Продава се гаражна клетка
Производство и продажба на гаражни клетки - цена 1715,00 лв./бр. без ДДС, франко База Девня. Тегло - 10,00 т.

Производство и продажба на гаражни клетки

 

 
 
За нас

ЗСК – Девня е едно от шесте големи предприятия за промишлено строителство в страната.

 
Производство

 строителни конструкции  вибро и пресо бетон  изделия над 100 вида   продажба на бетон и заготвено желязо   механизация и автотранспорт